Staal

Bart Bender

Papa was electriciën, en als kind speelde ik al met de mooi gekleurde draadjes die hij van z'n werk meenam. In de loop der tijd zijn die draadjes een beeldend materiaal geworden: aanvankelijk vormden zij de tweedimensionale contourlijnen van vrouwenfiguurtjes. Later ontwikkelt deze omtreklijn zich tot vrij in de ruimte staande, driedimensionale beelden.


ze is een blank meer
waarin geen stroming zich verroert
waar soms een rimpeling vlaagt

maar welke wind haar belaagt
ontgaat me keer op keer

speels probeer ik van het water
de diepte te herkennen
werp een steentje in om later
de golfjes weg te zien rennen

zonder dat de bodem of een vis
opwolkt, wegvlucht, geraakt is

zelfs geen waterluisjes priegelen
waar de zon zich laat weerspiegelen

soms denk ik dat ze niets méér
is dan die mooie gladde stranden
ook al is ze nog zo teer

Rotonde klein
RVS Draad koper Rotonde ware grootte Draad RVS